ÜRTEMM - Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor.

HABERLER

ÜRTEMM - Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor.

 

 

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ MÜKEMMELİYET MERKEZİ

(Ü R T E M M)

 

Hayatın her alanında kullanılan ürünlerin ve malzemelerin her geçen gün değişen ve gelişen özellikleri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diğer alternatif ürünler hızla yerini almaktadır. Bununla birlikte üretim teknolojilerinin de değiştiği ve geliştiği göz önüne alındığında dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi yeni ve ileri teknolojilerin uygulamaya konması kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Ülkemizde genç olmasına rağmen en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan uzay ve havacılık endüstrisi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üst sıralarda yerini almakta ve yeni girişimlerde bulunmaktadır. Dünyada diğer sektörlere liderlik ederek ilerleyen uzay ve havacılık sektörü, Türkiye’de de aynı amaçla ilerlemesini sürdürmektedir.

 

TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi, diğer TGB’ lerden farklı olarak uzay ve havacılık sektörü ürünlerinin sertifikasyon ve katma değerini arttırmayı amaçlamakta ve üretim teknolojilerinin “Birleştirici Gücü” olarak bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik “Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezini” (ÜRTEMM) hayata geçirmeyi planlamaktadır.

 

Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde hayata geçirilecek olan Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayacak, özelde uzay ve havacılık sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne güç katacak ve stratejik iş birliğiyle kurulacak ÜRTEMM ile izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar ile uzay ve havacılık sektörünün daha hızlı büyümesi hedeflenmektedir.

 

203.535 m2’lik bir alan üzerinde yer alacak olan Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, (ÜRTEMM) Ankara (Kahramankazan)’da, HAB OSB sınırları içerisinde bulunan TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesinde hayata geçirilecektir.

 

Türkiye’yi, dünyadaki uzay ve havacılık üretiminin üssü haline getirecek Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM), inovatif projeler yürütecek ve sektöre öncülük edecektir.

 

Vakit artık Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma vaktidir. 

Bu yeni başarı hikayesinin gövdesini de "Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında geliştireceğimiz sanayi ve teknoloji politikaları oluşturacaktır.

 

TEST ve LABORATUAR HİZMETLERİ

Uzay ve havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu test ve laboratuvar desteğinin verileceği Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’yle; yüksek test maliyetleri, yurtdışına nakliye, gümrükleme, uzun test süreleri gibi zaman ve enerji kaybına yol açan birçok sorun ortadan kaldırılacak. Bunun yanı sıra yurtdışına ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması oluşturacak Merkez, Türkiye’de üretilen ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenirliğinin ve itibarının korunmasına da katkı sağlayacaktır.

 

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Üstün bilgi altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan önemli belgelendirmeleri daha ekonomik ve hızlı şekilde sektör oyuncularına sunacak ÜRTEMM ayrıca; Ar-Ge çalışmalarıyla sektörün gelişimini hızlandırarak, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanacak.

 

SERTİFİKASYON

Sektörde bilgi ve birikim paylaşımını sağlayacak platformlar Merkez tarafından geliştirilecek ve detaylı eğitim programları hazırlanarak sektör yararına sunulacak.

 

EĞİTİM

En yeni teknolojiler üzerinde çalışmalar yaparken sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak ÜRTEMM, Ar-Ge ve inovasyona dayalı çalışmalarıyla “Türk Uzay ve Havacılık Sektörünün” dünyadaki yerini alması için çalışacaktır.

 

YETKİN DANIŞMANLIK

Dünya uzay ve havacılık sektöründeki gelişmeleri takip ederek inovatif fikirler geliştirecek ÜRTEMM, uygun girdi malzemelerinin belirlenmesinden, üretim proses optimizasyonuna kadar birçok alanda danışmanlık hizmeti vererek firmalarımızın rekabet gücünü arttıracak.

 

 

Fotoğraf Galerisi