Hakkımızda

TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi

 

TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi; Bakanlar Kurulunun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11888 sayılı kararıyla Bölge olarak kabul edilmiş olup, 25.06.2018 tarihli ve 30459 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmiştir.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 203.535 m2 alan üzerine Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin Esas sözleşmesi 13.11.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Başta uzay ve havacılık olmak üzere “Teknoloji Geliştirme Ar-Ge”, “Sürdürülebilir Teknoloji” ve “Erişilebilir Teknoloji” vizyonuna uyumlu faaliyetlerin yürütüleceği ayrıca, Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM)'nin en kısa zamanda hayata geçirilmesinin planlandığı bir teknoloji geliştirme bölgesi olarak TeknoHAB; SSTEK, ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, HAB OSB ve GAZİ ÜNİVERSİTESİ ortaklığında çalışmalarına devam etmektedir. Gazi Üniversitesi, Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)' ın kısa zamanda tam kapasite faaliyete başlayacağı TeknoHAB, diğer altyapı ve üst yapı (AR-GE Merkezi, Laboratuvar, Yönetim Binası ) çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

 

Misyonumuz

Savunma, havacılık ve uzay sanayinde rekabet gücünü artırmak ve teknolojik üstünlüğü sağlamak için çok yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler için ekosistem oluşturulması, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve teknoloji firmalarının iş birliği içinde ortak çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

Vizyonumuz

Savunma, havacılık ve uzay sektöründe öncü firmaların etrafında güçlü tedarik zinciri yapısının oluşması, geleceğe yönelik yeni teknoloji ve üretim süreçlerinin başarıyla geliştirilmesi, kalite, maliyet ve verimlilik açısından iyileştirmelerin elde edilmesi, ülkedeki bilgi birikimine, istihdama ve katma değer artışına da imkân sağlanması, teknoloji hazırlık seviyesinin yükseltip teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, gelişmiş üretim süreçleri, yöntemleri ve yeni teknolojilerin kazanılmasını sağlayarak savunma, havacılık ve uzay sanayinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaktır.

 

Değerlerimiz

  • Bölgemizde yer alan firmaların rekabet gücünü artıracak içerik ve kalitede hizmet vermek,
  • Çalışanlar için çevreye duyarlı, güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak, 
  • Yasal ve etik kurallara uygun bir bölge geliştirmektir.

 

Hedeflerimiz

  • Gelişmiş üretim süreçleri, yöntemleri ve yeni teknolojilerin kazanılmasını sağlayarak sanayinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmak, ülkemizde, teknoloji merkezlerinin dünyadaki rakiplerine göre işlevlerini istenen seviyede yerine getirmesi amacıyla Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi (ÜRTEMM) in kurulması ve işletilmesi.
  • ÜRTEMM’ in dünyadaki örnek uygulamalara benzer şekilde ülkemizde hayata geçirilmesi.
  • Yerli Uzay ve Havacılık Sanayisine kaldıraç görevi üstlenecek yerli ve yabancı firmaların bölgeye çekilmesini ve entegrasyonunun sağlanması.
  • Sektörde faaliyet gösteren kümeler, üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri arasındaki sinerjiyi artırmak KOBİ'lerin sektöre daha çok dahil edilebilmesi için uygun ortam oluşturulması.
  • Savunma, havacılık ve uzay sanayinde yerli ve millilik oranının artırılması.